# علی(ع)

امام علی (ع)، دولت و سیاست های اقتصادی محمدتقی گیلک حکیم آبادی

مفاهیم کلّی تعریف سیاست اقتصادی سیاست اقتصادی بخشی از سیاست دولت ها است.سیاست اقتصادی به معنای خاص، کلّیتی از تدابیر اقتصادی است.با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید