ولادت حضرت علی اکبر

۱۱ شعبان سالروز تولد شبیه ترین انسان ها از لحاظ صورت و سیرت

به پیامبـر خیر و برکت محمد مصطفی (ص) است، میلاد سرو بوستان ایستادگی،

زیباترین گل باغ حسین (ع) جوان رعنا و رشید حسین (ع)

یادگار علی (ع) گلستانی از زیباترین گل های فداکاری  مبارک

«شمس منوّر»

جلوه ى ذات خداى دادگستر اکبر آمد

مرحبا آئینه ى روى پیمبر اکبر آمد

از قدومش شد هویدا جنت موعود ما را

آنکه شد خلد مخلّد پاى تا سر اکبر آمد

داد مرغ شب نوید جانفزا بر ظلمت شب

کاشکارا شد سحر شمس منور اکبر آمد

شد گل افشان مقدم او را ملک با شوق و شادى

زان که امشب نوگل زهراى اطهر اکبر آمد

مولد او مى‏کند تفسیر ایثار و شهادت

در شجاعت ثانى ساقى کوثر اکبر آمد

او شبیه آمد محمد را به خلق و خلق و منطق

خاتم پیغمبران را یاد آور اکبر آمد


آنکه باشد مصحف و ایمان و تقوا را عصاره

از براى چرخ عزّ و جاه محور اکبر آمد

تا ز موج فتنه آرد کشتى دین را به ساحل

ناخدا و بادبان، سکّان و لنگر اکبر آمد

آمده دریاى فضل وجود را تابنده گوهر

بر سر تقوا و دین رخشنده افسر اکبر آمد

جام عشق ایزد آمد، شبه روى احمد آمد

آنکه دارد بر لبان خویش کوثر اکبر آمد

اى « سماوى» مژده‏اى امشب بده نسل جوان را

گو شما را بهترین الگو و رهبر اکبر آمد

/ 0 نظر / 29 بازدید